Trường mầm non Hoa Sữa được thành lập từ tháng 8 năm 2010, trên cơ sở tách ra từ trường MN Dục gồm 5 điểm trường. Ngày đầu mới thành lập, cơ sở vật chất còn rất khó khăn, các lớp học trật hẹp, một số lớp học nhờ nhà văn hóa của thôn, đồ dùng dạy học còn thiếu thốn.

 Để phấn đấu đạt chuẩn quốc gia năm 2018, UBND huyện Đông Anh đã đầu tư xây dựng mua sắm trang thiết bị, gom 3 điểm trường: Ngọc Lôi, Đình Tràng, Thạc Quả thành 1 điểm trung tâm ngọc Lôi, cùng với 2 điểm trường còn lại là Đồng Dầu và Nghĩa Vũ cũng được cải tạo, sửa chữa với tổng kinh phí là 51 tỷ đồng.

 Đến nay, toàn trường có 18 phòng học, các phòng chức năng, phòng kidmart, có đầy đủ đồ dùng đồ chơi trang thiết bị,  3 bếp ăn đạt quy chuẩn hiện đại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Các khu vui chơi thẻ chất , khu vui chơi sáng tạo, hệ thống sân, vườn cây ăn quả, vườn rau, vườn cổ tích, đảm bảo sáng – xanh- sạch đẹp.