Trường MẦM NON HOA SỮA không ngừng phấn đấu, đoàn kết của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, có đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn, trong đó trên chuẩn là 88,4%. Cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao luôn tâm huyết với nghề. Ứng dụng hiệu quả, công nghệ thông tin vào công tác quản lý, chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

100% giáo viên có trình độ Trung cấp trở  lên. Trong đó, 10% giáo viên có bằng Cao đẳng Sư phạm, 83% giáo viên có bằng Đại học.

100% giáo viên và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên  và nhân viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục "Lấy trẻ làm trung tâm"

Sĩ số lớp học:

- Nhóm trẻ 24-36 tháng: 04 lớp 92 trẻ ( trung bình 23 trẻ /lớp /2,25 GV)

- Mẫu giáo: 14 lớp

+ Lớp 3-4 tuổi : 5 lớp 170 trẻ (trung bình 34 trẻ / lớp / 3 GV)

 +Lớp 4-5 tuổi : 4 lớp 133 trẻ (trung bình 33,2 trẻ/lớp/2.25 GV)

 +Lớp 5-6 tuổi : 5  lớp 161 trẻ (trung bình 32,2 trẻ/lớp/2GV)

- Số trẻ được ăn bán trú : 556 trẻ đạt  100%