-  Diện tích trường             : 11209,1 m

(Cơ sở 1 diện tích 8800m2, cơ sở 2 diện tích 1833,1 m2 , cơ sở 3: 576 m2)

- Diện tích xây dựng                  : 4163m2

- Diện tích phòng sinh hoạt chung: 1345,06m2

- Diện tích phòng vệ sinh: 306.16 m2

- Diện tích hiên chơi: 732 m2

- Diện tích bếp: 376 m2

- Diện tích sân chơi, vườn:  5385m2                                                

- Diện tích mặt bằng sử dụng của trường mầm non bình quân: 20,16 m2/trẻ

*Cơ sở 1- Khu trung tâm Ngọc Lôi:

   Kiến trúc gồm 2 khối nhà 2 tầng, nhà để xe, phòng bảo vệ  bố trí sắp xếp như sau:

  + Dãy nhà 1: 10 phòng học, 01 phòng bếp, kho thực phẩm, kho ga, phòng giặt

  + Dãy nhà 2: Phòng hội đồng, phòng hiệu trưởng, phòng phó hiệu trưởng, phòng nhân viên, phòng kế toán, phòng y tế, phòng kismat, khu vệ sinh CBGVNV.

+ Phía ngoài cổng là phòng bảo vệ

- Khuôn viên: Công trình trường được xây dựng kiên cố, hiện đại, có khuôn viên riêng, có cổng trường, tường bao quanh kiên cố. Trong khu vực nhà trường có lối đi lại thuận tiện, các khu vực được bố trí khoa học, hợp lý, thẩm mỹ và sử dụng thuận tiện.

- Trong khuôn viên nhà trường có lối đi lại thuận tiện, các khu vực được bố trí khoa học, thẩm mỹ, thuận tiện sử dụng.  Sân chơi rộng rãi đảm bảo an toàn, được trải cỏ nhân tạo với nhiều khu không gian sáng tạo, có khu vui chơi trong nhà và ngoài trời, có 20 loại đồ chơi ngoài trời, có vườn cây ăn quả, vườn hoa cho trẻ quan sát, có vườn cổ tích.

- Cổng trường có biển, tên trường đúng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, trang trí đẹp, phù hợp với đặc thù trường mầm non.

- Nguồn nước sạch: Nhà trường có đầy đủ nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh.

- Hệ thống thoát nước: Nhà trường xây dựng hệ thống thoát nước ngầm đảm bảo, đúng quy cách.

* Cơ sở 2- Khu Đồng dầu :

 Kiến trúc 2 tầng gồm 04 lớp học, 01 bếp, 01 phòng chức năng và 01 phòng Phó hiệu trưởng-Y tế, 01 phòng kho, khu vệ sinh cho CBGV, khu để xe CBGVNV,

        - Khuôn viên: Công trình trường được xây dựng kiên cố, hiện đại, có khuôn viên riêng, có cổng trường, tường bao quanh kiên cố.

- Sân chơi rộng rãi trong hệ thống mái vòm  được trải cỏ nhân tạo đảm bảo an toàn, có nhiều cây xanh, cây cảnh, có khu vui chơi vận động cho trẻ hoạt động. Có khu không gian sáng tạo, có 12 loại đồ chơi ngoài trời, có khu vui chơi cho trẻ.

- Cổng trường có biển, tên trường đúng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, trang trí đẹp, phù hợp với đặc thù trường mầm non.

- Nguồn nước sạch: Nhà trường có đầy đủ nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh.

- Hệ thống thoát nước: Nhà trường xây dựng hệ thống thoát nước ngầm đảm bảo, đúng quy cách.

* Cơ sở 3- Khu Nghĩa Vũ :

  Kiến trúc 2 tầng gồm 4 lớp học, 1 bếp, 1 phòng kho, khu để xe CBGVNV,

        - Khuôn viên: Công trình trường được xây dựng kiên cố, hiện đại, có khuôn viên riêng, có cổng trường, tường bao quanh kiên cố. Có khu không gian sáng tạo, khu vui chơi có. Có 9 loại đồ chơi ngoài trời động cho trẻ hoạt động.

- Cổng trường có biển, tên trường đúng theo quy định tại Điều lệ trường mầm non, trang trí đẹp, phù hợp với đặc thù trường mầm non.

- Nguồn nước sạch: Nhà trường có đầy đủ nguồn nước sạch đảm bảo vệ sinh.

- Hệ thống thoát nước: Nhà trường xây dựng hệ thống thoát nước ngầm đảm bảo, đúng quy cách.